Windhoek Afrikaanse Privaatskool Logo
Navigeer: Tuis Blad > Meer Oor Ons

Visie

Windhoek Afrikaanse Privaatskool streef om die toonaangewende skool in Namibië te wees.

Missie

Windhoek Afrikaanse Privaatskool bied kinders, binne die geborge ruimte van ‘n gelukkige skoolgemeenskap, die geleentheid om tot toegeruste volwassenes begelei te word deur middel van:
 • Kwaliteit onderrig
 • Onderrig in Afrikaans
 • Christelike waardes 

Kernwaardes

 • Gesonde dissipine
 • Afrikaans
 • Geborgenheid 
 • Verdraagsaamheid met mekaar
 • Deursigtigheid
 • Integriteit 
 • Verantwoordelikheidsin
 • Verantwoordbaarheid

Windhoek Afrikaanse Privaatskool Historiese Oorsig

Lees alles oor Skoolstigting, Direksie/Beheerliggaam, Skoolterrein, Vennote in Onderrig, Onderrigaspekte and Sportoorsig in die Historiese Oorsig (pdf formaat)
Download Adobe Acrobat Reader U kan die nuutste Adobe Acrobat Reader hier aflaai (est.20.4MB)

Skoolwapen

Skoolwapen
Die son:
- simboliseer die verlossing in Christus wat soos die opkomende son sigbaar geword het
- vlg. Tit 2:11, wat ook op die gedenksteen by die skool se ingang aangebring is;
- tipeer die skool as eg Namibies met die son wat ook op die landsvlag voorkom.

Die aalwyn:
- tipeer die skool as 'n Windhoekse instelling met die aalwyn wat ook op die stadswapen voorkom;

Die oop boek:
- vorm die basis van die skild as simbool daarvan dat die skool 'n Christelike etos handhaaf.
- simboliseer die verwerwing van kennis.

Die skild word in drie gedeel deur twee spitslopende lyne wat die Bybel omsluit as simbool van die Goddelike gerigtheid van die skool.

Die leuse:
- word ontleen aan 1 Kor 13:13

Skoolvlag

Skoolwapen
Voorkoms
- Die vlag word in drie gedeel deur twee spitslopende lyne. Die twee spitslopende lyne ontmoet op die linkerkant van die vlag.
- Aan die linkerkant van die vlag, in die driehoek wat bokant die spitslopende lyne vorm, word 'n son geplaas.

Kleure
- Die skool se kleure is blou en wit en dit vorm dan ook die hoofkleure van die vlag: die spitslopende lyne wit en die agtergrond blou
- Die blou is verdeel in vlootblou buite en ligblou tussen die wit lyne.
- Die son is heldergeel.

Simboliek
Soos in die skoolwapen:
- dui die twee lyne wat ontmoet op die Goddelike gerigtheid van die skool.
- simboliseer die son die verlossing in Christus wat soos die opkomende son sigbaar geword het.
- tipeer die son die skool as eg Namibies met die son wat ook op die landsvlag voorkom.

Verder ook dui die breërwordende middelste driehoek op:
- positiewe groei,
- positiewe betrokkenheid by ons gemeenskap en
- die positiewe uitleef van ons lewensbeginsels na buite.

Skoollied

Skoolwapen
Waar riffel-rante die hemelblou in skerp ets sny,
tuimel wyd ons land se ruimtes,
stol die stilte in bloedrooi aalwynkrone
en sidder saadvingers hul lied na bo.
Ons sing oor jou, Windhoek Afrikaanse Skool.
Ons staan vir Afrikaans,
vir die krag van kwaliteit
en ons sweef op vlerke van geloof.
Geloof, hoop en liefde -
Godgerig ons leuse.
WAP, ons eie, ons trots! (2x)


Simboliek:
WAP is gebou op drie pilare:
- ‘n Christelike grondslag
- Afrikaans as medium van onderrig
- kwaliteit onderrig.

- Aalwynkrone verwys na die Christelike grondslag van die skool. In Jesus is ons koningskinders, m.a.w. ons dra Sy kroon. Hierdie gedagte word versterk deur die saadvingers, want die vorm van die “vingers” lyk ook soos ‘n kroon. Ons bely ook: “... ons sweef op vlerke van geloof”.

- Riffelrante verwys na hoogte. Deur die eeue is plekke van aanbidding hoog gebou. In die stilte daar hoog is God die middelpunt van ons aanbidding. Soos dan ook tereg gesing word: “Godgerig ons leuse”.

- Die bloedrooi aalwynkrone dui op die verlossing in Christus - dieselfde simboliek wat ook vervat is in die son van die skoolvlag sowel as -lied.

- Die res van die “pilare” word duidelik omvat in die versreëls: “Ons staan vir Afrikaans, vir die krag van kwaliteit.”

- Verder beskryf die riffelrante en aalwyne die ligging van die skool, nl. die Windhoek-omgewing. Hiermee word aangesluit by die simboliek van die aalwyn op die skoolwapen.

- Die saad simboliseer nie net die kinders nie, maar ook hul potensiaal en toekoms. By WAP word gestrewe na positiewe groei in ons kinders - vandaar dat die saadvingers “’n lied na bo” aanhef. Hier word aangesluit by die groter wordende driehoek van die skoollied en -vlag.


Windhoek Afrikaanse Privaatskool Logo
Hosted :: Paratus Telecom