Windhoek Afrikaanse Privaatskool Logo
Navigeer: Tuis Blad

Baie welkom by die Windhoek Afrikaanse Privaatskool.

Skoolwapen
Die Windhoek Afrikaanse Privaatskool (WAP) is ‘n ouerbeheerde onderwysinrigting wat sedert 1995 by die Ministerie van Basiese Onderwys, Sport en Kultuur geregistreer is om onderwys aan Graad 1 -12 te bied. Toelating tot die skool geskied binne die raamwerk van die Grondwet van die Republiek van Namibië.

WAP wil op 'n dinamiese wyse en vanuit die Christelike grondslag, leerlinge op alle terreine só voorberei dat hulle as volwaardige landsburgers in die samelewing kan uitstaan. Om dit te kan doen, word bekostigbare onderwys van 'n hoë kwaliteit in Afrikaans as onderrigmedium aangebied.

Windhoek Afrikaanse Privaatskool Logo
Hosted :: Paratus Telecom